karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom

karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom

„Karawana Szczęścia”

to instalacja, która powstała w oparciu o artefakty pozyskane w lombardzie: zeszyt ewidencji przyjmowanych pod zastaw przedmiotów oraz zbiór figurek słoni stanowiący ich wizualną reprezentację. Całość została zaaranżowana na wzór domowej półki. Długość półki wyznaczyła objętość zdekonsruowanego zeszytu. Każdy wycięty pasek odpowiada jednemu zastawionemu przedmiotowi, a kolory pinezek wskazują na to, co się później z nimi działo. Zielony kolor oznacza, że przedmiot został odebrany przez właściciela, czerwony, że przedmiot został kupiony przez osobę trzecią, a niebieski, że przedmiot pozostał w lombardzie, tak jak figurki słoni. Kolor różowy wskazuje na łączną liczbę zastawionych rzeczy odnotowanych w zeszycie. Linearny charakter kompozycji zachowuje wiernie chronologię zdarzeń, wizualizując procesy zachodzące w lombardzie, w tym, dynamikę obrastania miejsca w pozostawione przedmioty. Warto zaznaczyć, że pojedynczy zeszyt reprezentuje bardzo wąski wycinek czasu funkcjonowania lombardu – średnio około 2 tygodnie.

Wzdłuż kompozycji z pasków zostały ustawione figurki słoni symbolizujące szczęście i powodzenie tworząc swoistą karawanę.

352  (100%) – ogólna liczba przedmiotów wykazana w jednym zeszycie (2 tygodnie)

W tym:

  • odebranych: 61 (17,32 %)
  • kupionych przez osoby trzecie: 16 (4,54 %)
  • przedmioty pozostające w lombardzie: 352 – 61 – 16 = 275 (78,14%)

352 = 100%.     61 = X%.     352X = 61 x 100.     352X = 6100

X = 6100 : 352 = 17,32 %

16 = X%

352X = 16 x 100%.     352X = 1600.     X = 1600 : 352 = 4,54 %

100% – 17,32% – 4,54% = 78,14%

Zakładając, że na jeden miesiąc przypadają dwa zeszyty,

352 x 2 x 12 = 8448 ogólna, szacunkowa liczba przedmiotów wykazana w rocznym zestawieniu

8448 x 78,14% = 6601

W ciągu 1 roku pozostaje w lombardzie ponad 6000 przedmiotów

karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom

karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom

karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom

karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom

karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom

karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom

karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom

karawana szczęścia

„Lombard Bytom”, CSW Kronika, Bytom