Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

druk offsetowy, fragment

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

druk offsetowy, 60 x 42 cm

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

technika mieszana,
druk offsetowy, fragment

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

technika mieszana,
druk offsetowy, 60 x 42 cm

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

technika mieszana,
druk offsetowy, fragment

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

technika mieszana,
druk offsetowy, 60 x 42 cm

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

technika mieszana,
druk offsetowy, fragment

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

technika mieszana,
druk offsetowy, 60 x 42 cm

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż
Galeria MM, Chorzów

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż
Galeria MM, Chorzów

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż
Galeria MM, Chorzów

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

druk offsetowy, kolaż

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż

Museum Zemstvei, Kiszyniów

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż

Museum Zemstvei, Kiszyniów

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż

Museum Zemstvei, Kiszyniów

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż

Museum Zemstvei, Kiszyniów

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż

Museum Zemstvei, Kiszyniów

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż

Museum Zemstvei, Kiszyniów

Przestrzeń jako narzędzie do kształtowania społecznych postaw.

SJM

site specific,
druk offsetowy, kolaż

Museum Zemstvei, Kiszyniów