space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

„Przestrzeń jako narzędzie”

Problem szeroko pojętej przestrzeni jest obecny w Pracowni od momentu jej powołania. Zarówno jako temat prac, ale także jako problem formalny, związany z realizacją dzieła- jego formą i sposobem funkcjonowania w przestrzeni realnej. Wątki te były istotą takich projektów jak: 12,6 m2, Głuchy telefon, Chiosc, czy realizacji w przestrzeniach Aresztu Śledczego w Zabrzu. Kontynuacją tych doświadczeń był udział Pracowni Działań Interdyscyplinarnych w międzynarodowym programie Tandem (2011/12). Zrealizowany w nim projekt Space as a Tool for Shaping Social Attitudes podejmował temat przestrzeni, której charakter zdeterminowany był w znacznym stopniu uwarunkowaniami ideologiczno – politycznymi. Wykreowana przestrzeń miała wpływać na zachowania jej użytkowników. Efekty pracy nad tym tematem zostały zebrane w wydawnictwie POSTBOX, którego prezentacja jest istotną częścią obecnej wystawy- wątek przestrzeni- narzędzia był punktem wyjścia dla wszystkich jej uczestników. „Uwolniony” tutaj od kontekstu politycznego znacznie poszerzył pole interpretacji.

Ogromnym atutem Pracowni jest fakt, że skupiając grupę osób, pozwala przyjrzeć się stawianemu problemowi z różnych perspektyw. Rozwinięcie tematu przez poszczególnych uczestników prezentuje niniejsza wystawa.

Artyści: Mateusz Hajman, Aleksandra Ignasiak, Monika Kopańska, Anna Krztoń, Barbara Kubska, Adam Laska, Izabela Łęska, Maja Maciejko, Daria Malicka, Paweł Mendrek, Łukasz Obałek, Magdalena Partyka, Katarzyna Pikuła, Agnieszka Piotrowska, Dominik Ritszel, Dobrosława Rurańska, Hanna Sitarz-Pietrzak, Bartłomiej Skrzyczek, Paulina Stargała, Mikołaj Szpaczyński, Lesław Tetla, Sandra Trela, Joanna Wiater, Adam Wójcicki, Joanna Zdzienicka, Erwina Ziomkowska
Kuratorzy: Małgorzata Malinowska-Klimek, Lesław Tetla

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Dominik Ritszel,
Campers,
wideo
Mikołaj Szpaczyński,
Zbieg,
wideo
Oberliht Association Chisineu
POSTBOX magazin

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Barbara Kubska,
Na tropie dzikich zwierząt,
fotografia, 30×40

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Hanna Sitarz,
Słowobraznak,
instalacja typograficzna

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Łukasz Obałek,
Skin,
obiekty rysunkowe

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Paulina Stargała,
Kopia dla klienta. Prosimy zachowć rachunek.

książka autorska

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Lesław Tetla,
bez tytułu,
olej na płótnie

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Joanna Zdzienicka,
Cug,
collage na płótnie

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Joanna Zdzienicka,
Cug,
collage na płótnie

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Aleksandra Ignasiak,
Lekcje o przeszłości,

druk cyfrowy, brokat, collage na płótnie

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Monika Kopańska,
Autoportret,
wideo

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Adam Wójcicki,
Landszaft,
akryl na desce

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Magdalena Partyka,
bez tytułu,
gwasz

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Dobrosława Rurańska,
Szkicowniki,
rysunek, wideo

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Dobrosława Rurańska,
Szkicowniki,
rysunek, wideo

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Mateusz Hajman,

Slajdy,
obiekt fotograficzny

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Mateusz Hajman,

Slajdy,
obiekt fotograficzny

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Mateusz Hajman,

Slajdy,
obiekt fotograficzny

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Katarzyna Pikuła,

„…”
collage

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Anna Krztoń,
Widok,

zestaw fotografii

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Adam Laska,
Konstelacje,
instalacja

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Agnieszka Piotrowska,
Plamy łóżkowe,

preparaty medyczne na płótnie

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Daria Malicka,
Haus Wunderkind,
obiekt, rysunek

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Daria Malicka,
Haus Wunderkind,
obiekt

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Paweł Mendrek,
Od teraz do dziś,
rysunki

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Erwina Ziomkowska,
Czekając na Odyseusza,
instalacja

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

space as a tool

Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

Sandra Trela,
Plaża nudystów,

wideoinstalacja