The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after to studium jednej z typowych dzielnic amerykańskiego miasta Cleveland, której zabudowę stanowią małe domki z gankami od frontu. Jednym z głównych wątków podjętych przeze mnie jest właśnie ganek – szczególny rodzaj przestrzeni, ciągle jeszcze prywatnej części domu, ale zanurzonej już w przestrzeni publicznej. Idea ganku jest dla mnie świadectwem otwartości na innych i zaproszeniem do spotkania i rozmowy. Tytuł wystawy zwraca uwagę na czas, podkreśla fakt, że dzień dzisiejszy jest konsekwencją tego co wydarzyło się „wczoraj”. Odnosi się również do konkretnego wydarzenia, które miało miejsce podczas mojego pobytu w USA. Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland

The day after

The Magalen Art Gallery, Waterloo Arts, Cleveland